Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:27
-00:19:32
+00:40:30
5813 2022
K25 : 458
222 / 235
-00:08:27
+00:40:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii