Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:19
-00:36:03
+00:36:58
6605 2041
K30 : 981
1
282 / 333
-00:28:43
+00:31:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii