Ewa Pietuszko

ProService AT / ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:00:13
-00:31:46
+00:28:16
4026 1020
K30 : 246
7 5
169 / 268
-00:25:55
+00:23:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii