Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:26
-00:30:33
+00:29:29
4315 1161
K20 : 164
81 / 110
-00:30:33
+00:19:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii