Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:20
-00:25:02
+00:47:59
7848 2824
K20 : 760
232 / 236
-00:03:51
+00:40:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii