Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:44
-00:28:15
+00:31:47
4759 1398
K30 : 320
195 / 268
-00:22:24
+00:26:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii