Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:30
-00:32:52
+00:40:09
7124 2341
K20 : 626
63 / 68
-00:17:58
+00:33:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii