Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:41
-00:51:34
+00:26:48
2952 2658
116 / 256
-00:51:34
+00:18:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii