MONIKA WALERZAK

FACE-CLINIC / FACE-CLINIC
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:10
-00:42:09
+00:31:29
4419 1224
K40 : 356
1 1
190 / 252
-00:27:43
+00:22:41
00:58:48
-00:51:14
+00:28:06
4517 1065
K30 : 494
1 1
222 / 341
-00:34:23
+00:21:10
00:59:20
-00:32:39
+00:27:23
3791 932
K35 : 201
1 1
139 / 236
-00:23:11
+00:22:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii