Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:51
-00:32:31
+00:40:30
7177 2374
K20 : 636
215 / 236
-00:11:20
+00:32:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii