Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:18
-00:17:41
+00:42:21
5929 2098
K30 : 501
294 / 311
-00:04:14
+00:37:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii