Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:08:21
-00:39:54
+00:38:28
5429 4422 1
115 / 136
-00:18:26
+00:29:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii