Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:21
-00:37:01
+00:36:00
6434 1948
K30 : 929
272 / 332
-00:32:27
+00:30:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii