Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:27
-00:28:32
+00:31:30
4705 1372
K20 : 194
87 / 110
-00:28:32
+00:21:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii