Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:10
-00:24:49
+00:35:13
5268 3577
M45 : 239
51 / 63
-00:18:10
+00:27:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii