Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:11
-00:43:11
+00:29:50
4990 1185
K30 : 584
234 / 340
-00:27:00
+00:24:12
01:00:59
-00:31:00
+00:29:02
4223 1114
K35 : 237
153 / 236
-00:21:32
+00:24:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii