Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:42
-00:38:40
+00:34:21
6109 1768
K30 : 854
266 / 346
-00:27:12
+00:33:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii