Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:13
-00:34:35
+00:34:19
5297 1569
K30 : 694
225 / 287
-00:23:37
+00:27:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii