Aleksandra Osińska

Furia Jelonki
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:29
-00:27:30
+00:32:32
4878 1467
K25 : 332
4
187 / 235
-00:16:25
+00:32:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii