Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:22
-00:24:37
+00:35:25
5306 1716
K30 : 397
257 / 311
-00:11:10
+00:30:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii