Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:59
-00:35:00
+00:25:02
3130 654
K25 : 149
126 / 235
-00:23:55
+00:24:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii