Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:49
-00:40:33
+00:32:28
5684 1527
K20 : 400
171 / 236
-00:19:22
+00:24:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii