Katherine Juarez

Power Training
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:15:17
-00:29:05
+00:43:56
7572 2635
K30 : 1227
4
317 / 346
-00:17:37
+00:43:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii