Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:34
-00:36:48
+00:36:13
6466 1967
K30 : 946
275 / 333
-00:29:28
+00:30:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii