Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:04
-00:15:55
+00:44:07
6023 2166
K30 : 522
260 / 268
-00:10:04
+00:38:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii