Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:02
-00:43:20
+00:29:41
4945 1163
K20 : 308
74 / 128
-00:20:44
+00:26:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii