Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:55
-00:29:04
+00:30:58
4609 1322
K30 : 305
211 / 277
-00:26:16
+00:25:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii