Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:02
-00:44:00
+00:35:20
6153 1910
K30 : 882
203 / 247
-00:22:26
+00:28:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii