Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:50
-00:30:09
+00:29:53
4386 1195
K30 : 282
202 / 311
-00:16:42
+00:25:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii