Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:47
-00:29:12
+00:30:50
4587 3278
M30 : 705
195 / 257
-00:17:51
+00:27:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii