Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:56
-00:16:03
+00:43:59
6016 2161
K25 : 479
230 / 235
-00:04:58
+00:43:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii