Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:57
-00:24:02
+00:36:00
5377 1763
K30 : 409
263 / 311
-00:10:35
+00:31:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii