Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:42
-00:29:17
+00:30:45
4559 1294
K25 : 297
179 / 235
-00:18:12
+00:30:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii