Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:06
-00:24:53
+00:35:09
5262 1687
K25 : 387
199 / 235
-00:13:48
+00:35:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii