Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:18
-00:43:04
+00:29:57
5020 1197
K30 : 591
248 / 368
-00:32:51
+00:22:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii