Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:47:51
-00:44:08
+00:15:54
872 55
K30 : 13
40 / 277
-00:41:20
+00:10:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii