Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:19
-00:25:40
+00:34:22
5150 1623
K30 : 373
215 / 268
-00:19:49
+00:29:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii