Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:55
-00:29:04
+00:30:58
4612 1324
K30 : 306
215 / 311
-00:15:37
+00:26:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii