Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:06
-00:31:53
+00:28:09
3987 2984
M20 : 352
76 / 110
-00:31:53
+00:18:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii