Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:41
-00:27:18
+00:32:44
4908 1484
K30 : 346
203 / 268
-00:21:27
+00:27:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii