Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:56
-00:25:03
+00:34:59
5236 1676
K30 : 389
255 / 311
-00:11:36
+00:30:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii