Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:05
-06:35:38
+00:40:24
269 219
M50 : 43
4 / 5
-00:19:24
+00:22:33
01:17:18
-00:32:44
+00:46:36
7210 4593
M50 : 331
33 / 35
-00:07:00
+00:34:04
01:18:50
-00:13:09
+00:46:53
6117 3884
M55 : 75
18 / 18
+00:35:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii