Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:07
-00:37:15
+00:35:46
6408 1932
K30 : 921
276 / 346
-00:25:47
+00:35:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii