Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:10
-00:29:49
+00:30:13
4455 1236
K20 : 177
85 / 110
-00:29:49
+00:20:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii