Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:53
-00:46:22
+00:32:00
4344 614
179 / 260
-00:35:33
+00:26:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii