Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:14
-00:29:45
+00:30:17
4471 1245
K30 : 287
209 / 311
-00:16:18
+00:25:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii