Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:55
-00:27:04
+00:32:58
4952 1509
K30 : 349
235 / 311
-00:13:37
+00:28:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii