Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:10
-00:28:49
+00:31:13
4655 1348
K30 : 313
219 / 311
-00:15:22
+00:26:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii