Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:12
-00:27:47
+00:32:15
4839 1441
K30 : 330
221 / 277
-00:24:59
+00:26:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii