Ewa Kopeć

Goran Cup
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:54:31
-00:37:28
+00:22:34
2440 383
K30 : 94
1
128 / 277
-00:34:40
+00:16:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii